Tower 1

Oferta per 50 muaj pritje.

Apartamentin mund ta bleshe me keste per nje cmim te volitshem. Pa kamate, pa ndermjetesim te bankes dhe pa garantues. Paguaj 30% te shumes me aktin e berjes se marreveshjes, ndersa pjesen e mbetur (70%) paguaj me keste mujore. Vertetimi Iigjor per parametrat teknike te vendbanimit dhe nenshkrimi i marreveshejs per te drejten pronesore do te behet ne zyren e Noterit.

section
 • Pa kamate
 • Pa Ndermjetesim te Bankes
 • Pa interes
 • Pa Garantues

* Per bashkatdhetaret qe jetojne jashte vendit ja mundesojme pagesen me keste 3, 6 dhe 12 mujore.

telephone+38349440023

(WhatsApp ose Viber)

Materiali i perdorur per ndertimin e objektit.

  photo photo photo photo photo photo
  photo photo photo photo photo
  photo photo photo photo
  photo photo photo photo photo